Gold
White

Hạt công năng MHW

Nắp trống

Gold
White

Hạt công năng MHW

Hạt chiết áp quạt

Gold
White
Gold
White

Hạt công năng MHW

Hạt đèn báo đỏ

Gold
White

Hạt công năng MHW

Hạt ổ cắm Tivi

Gold
White

Hạt công năng MHW

Hạt ổ cắm mạng

Gold
White
Gold
White

Hạt công năng MHW

Hạt ổ đôi hai chấu, 16A

Gold
White

Hạt công năng MHW

Hạt ổ đơn hai chấu, 16A

Gold
White
Gold
White
Gold
White